Dostępne kursy

Zagadnienia z fizyki w klasie 2

Materiały dodatkowe dla uczniów klas 3.

Garść informacji na temat bezpiecznego korzystania z komputera.

Materiały dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej.

Zagadnienia z informatyki w klasie 2

Zagadnienia z informatyki w klasie 1.